ОТЕЛЬ БУКОВЕЛЬ В ПОЛЯНИЦЕ, ГОСТИНИЦА БУКОВЕЛЬ, КОМПЛЕКС БУКОВЕЛЬ, ТК БУКОВЕЛЬ, КАРПАТЫ, ГОТЕЛЬ БУКОВЕЛЬ В КАРПАТАХ

Цены

Низький сезон Низький сезон 1 Низький сезон 2 Передсвятковий
Категорія номера 28.11.17-04.12.17 04.12.17 — 15.12.17 15.12.17 — 25.12.17 25.12.17-29.12.17
Е* В* Е В Е В Е В
Буковель доба, доба, доба, доба, доба, доба, доба, доба,
грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн.
DBL двоміс. економ, економ + 1 174 1 290 1 749 1 923 2 241 2 463 2 667 2 931
DBL двоміс. напівлюкс + 1 362 1 548 2 022 2 298 2 580 2 931 3 094 3 516
DBL двоміс. н/л покращ.+ 1 527 1 735 2 269 2 579 2 868 3 259 3 445 3 915
TRPL трьохміс. напівлюкс 1 590 1 806 2 393 2 719 3 053 3 469 3 652 4 150
Дод. ліжко економ, н/л +, покращ.+, трьохміс. н/л 362 411 362 411 362 411 547 621
Люкс 1 996 2 321 3 024 3 516 3 811 4 431 4 636 5 391
Люкс Superior 2 610 3 000 3 937 4 525 4 935 5 673 6 016 6 915
Люкс Superior + 2 888 3 281 4 435 5 040 5 569 6 329 6 807 7 735
Дод.ліжко люкс, люкс Superior, люкс Superior +, шале 418 480 418 480 418 480 633 728
Шале 130 кв.м (Superior Shalet) 4 125 4 688 5 775 6 563 7 425 8 438 8 869 10 079
Шале 150 кв.м (Deluxe Shalet) 4 950 5 625 6 910 7 853 8 869 10 079 10 623 12 071
Шале 170 кв.м (Shalet Villa) 5 775 6 563 8 250 9 375 10 623 12 071 12 788 14 531
Шале 250 кв.м (Shalet Premier) 9 915 11 016 11 813 13 125 15 188 16 875 18 248 20 275
Розміщення з дітьми (від 6 років до 11,99)
DBL економ, економ + (1 дор, 1 дит.) 1027 1129 1530 1683 1 961 2 156 2 334 2 565
DBL двоміс. н/л + (1 дор, 1 дит.) 1 192 1 355 1 769 2 011 2 258 2 565 2 707 3 077
TRPL трьохміс. н/л (2 дор, 1 дит.) 1 458 1 656 2 194 2 493 2 799 3 180 3 348 3 805
TRPL трьохм. н/л (1 дор, 2 діт.) 1 326 1 506 1 994 2 267 2 544 2 891 3 044 3 460
DBL двоміс. н/л пок.+ (1 дор, 1дит.) 1 337 1 519 1 986 2 257 2 510 2 852 3 015 3 426
Дод. ліж. н/л, пок. (дит. до 12 р.) 272 309 272 309 272 309 411 466

.

 

Святковий сезон Післясвятковий сезон Високий сезон Післясвятковий сезон
Категорія номера «Новорічний » 29.12.17 — 03.01.18 07.01.18-15.01.18 15.01.18-25.02.18 25.02.18-11.03.18
«Різдвяний » 03.01.18 — 07.01.18
В Святковий сезон Е В Е В Е
Буковель доба, пак. 5 пак. 4 доба, доба, доба, доба, доба, доба,
діб,грн. доби,грн.
грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн.
DBL двоміс. економ, економ + 2 931 24 615 19 692 4 923 2 667 2 931 2 847 3 128 2 667
DBL двоміс. напівлюкс + 3 516 31 045 24 836 6 209 3 094 3 516 3 268 3 714 3 094
DBL двоміс. н/л покращ.+ 3 915 35 750 28 600 7 150 3 445 3 915 3 664 4 164 3 445
TRPL трьохміс. напівлюкс 4 150 34 575 27 660 6 915 3 652 4 150 3 862 4 388 3 652
Дод. ліжко економ, н/л +,

покращ.+, трьохміс. н/л

621 3 520 2 816 704 547 621 525 596 547
Люкс 5 391 52 740 42 192 10 548 4 636 5 391 4 935 5 738 4 636
Люкс Superior 6 915 67 390 53 912 13 478 6 016 6 915 6 363 7 314 6 016
Люкс Superior + 7 735 76 175 60 940 15 235 6 807 7 735 7 228 8 214 6 807
Дод.ліжко люкс, люкс Superior,

люкс Superior +, шале

728 4 105 3 284 821 633 728 608 698 633
Шале 130 кв.м (Superior Shalet) 10 079 131 845 105 476 26 369 8 869 10 079 9 504 10 800 8 869
Шале 150 кв.м (Deluxe Shalet) 12 071 158 205 126 564 31 641 10 623 12 071 11 386 12 938 10 623
Шале 170 кв.м (Shalet Villa) 14 531 193 365 154 692 38 673 12 788 14 531 13 663 15 526 12 788
Шале 250 кв.м (Shalet Premier) 20 275 263 675 210 940 52 735 18 248 20 275 19 643 21 826 18 248
Розміщення з дітьми (від 6 років до 11,99)
DBL економ, економ + (1 дор, 1 дит.) 2 565 21 540 17 232 4 308 2 334 2 565 2 492 2 737 2334
DBL двоміс. н/л + (1 дор, 1 дит.) 3 077 27 165 21 732 5 433 2 707 3 077 2 860 3 250 2707
TRPL трьохміс. н/л (2 дор, 1 дит.) 3 805 31 695 25 356 6 339 3 348 3 805 3 541 4 023 3 348
TRPL трьохм. н/л (1 дор, 2 діт.) 3 460 28 815 23 052 5 763 3 044 3 460 3 220 3 657 3044
DBL двоміс. н/л пок.+ (1 дор, 1дит.) 3 426 31 280 25 024 6 256 3 015 3 426 3 206 3 644 3 015
Дод. ліж. н/л, пок. (дит. до 12 р.) 466 0 0 528 411 466 394 447 411

.

Низький сезон 1 Низький сезон Оксамитовий 1 Оксамитовий 2 без снід
Категорія номера 11.03.18-18.03.18 18.03.18-25.03.18 25.03.18-08.04.18 08.04.18-01.05.18
Е В Е В Е В Е В
Буковель доба, доба, доба, доба, доба, доба, доба, доба,
грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн.
DBL двоміс. економ, економ + 1 749 1 923 1 174 1 290 1 047 1 150 662 728
DBL двоміс. напівлюкс + 2 022 2 298 1 362 1 548 1 141 1 296 722 820
DBL двоміс. н/л покращ.+ 2 269 2 579 1 527 1 735 1 271 1 444 804 914
TRPL трьохміс. напівлюкс 2 393 2 719 1 590 1 806 1 477 1 679 934 1 061
Дод. ліжко економ, н/л +,

покращ.+, трьохміс. н/л

362 411 362 411 362 411 248 281
Люкс 3 024 3 516 1 996 2 321 1 519 1 766 961 1 118
Люкс Superior 3 937 4 525 2 610 3 000 2 204 2 534 1 393 1 601
Люкс Superior + 4 435 5 040 2 888 3 281 2 435 2 768 1 541 1 751
Дод.ліжко люкс, люкс Superior,

люкс Superior +, шале

418 480 418 480 418 480 276 318
Шале 130 кв.м (Superior Shalet) 5 775 6 563 4 125 4 688 3 369 3 829 3 279 3 726
Шале 150 кв.м (Deluxe Shalet) 6 910 7 853 4 950 5 625 4 043 4 594 3 936 4 473
Шале 170 кв.м (Shalet Villa) 8 250 9 375 5 775 6 563 4 716 5 359 4 590 5 216
Шале 250 кв.м (Shalet Premier) 11 813 13 125 9 915 11 016 8 097 8 996 7 881 8 756
Розміщення з дітьми (від 6 років до 11,99)
DBL економ, економ + (1 дор, 1 дит.) 1530 1683 1027 1129 1 047 1 150 662 728
DBL двоміс. н/л + (1 дор, 1 дит.) 1769 2011 1 192 1 355 1 141 1 296 722 820
TRPL трьохміс. н/л (2 дор, 1 дит.) 2 194 2 493 1 458 1 656 1 477 1 679 934 1 061
TRPL трьохм. н/л (1 дор, 2 діт.) 1 994 2 267 1 326 1 506 1 477 1 679 934 1 061
DBL двоміс. н/л пок.+ (1 дор, 1дит.) 1986 2257 1337 1519 1 271 1 444 804 914
Дод. ліж. н/л, пок. (дит. до 12 р.) 272 309 272 309 362 411 248 281

.

E* «Економ» — понеділок, вівторок, середа, четвер, неділя.

B* «Вік-енд» — п’ятниця, субота.

н/л — Напівлюкс.

Покращ. — Покращений.

Дод.ліж. — Додаткове ліжко.

Напівлюкс + — Розміщення номерів в житловій зоні #2

Напівлюкс — Розміщення номерів в житловій зоні #1